петак, 30. јул 2010.

Šta je to detoksikacija?

Kao što i ime kaže, detoksikacija organizma je čišćenje od otrova tj. toksina. Postoje različite vrste detoksikacije:

Na klinici Dr Vorobjev se vrši detoksikacija od droge i alkohola. Ova poznata privatna ruska klinika primenjuje metodu bezbolne detoksikacije prilikom koje pacijent ne oseća bol ni tegobe. 

четвртак, 15. јул 2010.

Zašto je potrebno da detoksikacija bude bezbolna?

Detoksikacija od narkotika - heroina, metadona, itd., i alkohola je bitan korak u procesu skidanja sa droge. Telo i um su u izmučenom stanju, stanje svesti je izmenjeno, a isto tako i sam organizam je pod uticajem toksina.

Pacijent je krhke psihe, i mora se voditi dosta računa o tome kako će se izvesti detoksikacija.

Od ogromne važnosti (da bi se postigli dobri i trajni rezultati i izbegli recidivi) je da se stvori poverenje i prijateljstvo između lekara i pacijenata.

Da bi to moglo da se desi, pacijent ni u jednom momentu ne sme da vidi lekare kao neprijatelje, osobe koje će ga na neki način kazniti zbog svoje slabosti i poroka.

Pacijent treba da se oseća kao osoba vredna spašavanja i života.


Bezbolna detoksikacija koja se vrši na klinici Dr. Vorobjev je savremena i civilizovana metoda, pri kojoj pacijent ne prolazi ni kroz psihičke ni kroz fišičke muke. Tako je u mogućnosti da uspostavi dobar odnos sa lekarima a i celokupnim osobljem.

уторак, 13. јул 2010.

5 faktora kojima se razlikuje klinika Doktora Vorobjeva

1. Pročišćavanje organizma od narkotika, alkohola se odvija brzo, bezbolno i udobno. Pacijent spava i jede normalno, održava se normalno raspoloženje bez nervože i depresije.

2. Lečenje mozga čini čoveka zaista slobodnim. Nestaju napadne misli i sećanja o narkoticima, alkoholu i bilo kojim predmetima zavisnosti. Nestaje želja i "rovac" za opijanjem.

3. Za svakog pacijenta se u zavisnosti od njegovog zravstvenog stanja bira optimalni model detoksikacije i daljeg lečenja. Individualni prilaz u svemu, počevši od zahteva za određene vrste medicinske pomoći, psihoterapiju i dovršava se sa ishranom, vodeći računa o verosipovesti, alergijskim oboljenjima i neophodnim terapijskim dijetama.

4. Averzivna metoda lečenja formira kod pacijenta ne samo ravnodušnost prema narkoticima, alkoholu, kocki, već i negativan odnos prema objektu zavisnosti - užas, odvratnost i neprijatnost. Takav rezultat predstavlja sigurnu zaštitu od recidiva.

5. Specijalni sistem pojačavanja i održavanja rezultata obezbeđuje udobnu adaptaciju ka trezvenosti. Ne manje od godinu dana posle izlaska sa klinike pacijenti dobijaju održavajuću terapiju protiv recidiva. Oni su u kontaktu sa lekarima, obraćaju se za pomoć u bilo koje vreme ukoliko se pojave čak i predznaci problema: nesanica, stresovi, pogoršanje raspoloženja. Ukoliko je to neophodno, vrše se pojačavajuće procedure i sve ono što je potrebno da bi čovek nastavio živeti čistim životom.

preuzeto sa sajta klinika Doktor Vorobjev, bezbolna detoksikacija